Avveckla aktiebolag

Undvik likvidationskostnader - sälj ert aktiebolag och erhåll hela bolagets egna kapital

Vi köper in ert aktiebolag direkt. Köpeskillingen för aktierna är bolagets tillgångar minus skulder. Samtliga kostnader för överlåtelsen bekostas av köparen. Ni som säljare ska ta fram en uppdaterad balansräkning samt saldobesked från bolagets konto. Det är balansräkningen som ligger till grund för vilket pris ni som säljare får för aktierna.

Detta förutsätter dock att aktiebolaget är välskött och utan anmärkningar. Vi köper in aktiebolaget direkt från er eller förmedlar direkt till köparen. Startabolag sköter all administration med Bolagsverket, upprättar avtal samt ser till att ni får betalt.

Vid en försäljning ska ert aktiebolag vara rensat från inventarier, kundfordringar och liknande. Det kan däremot finnas kvar skulder till redovisning- eller revisionsbyrå samt skatte- och momsfordringar/skulder. Tänk på att samtliga transaktioner ska vara bokförda.

Startabolag kan ibland hjälpa er med eftersläpande bokföring kostnadsfritt. Detta förutsätter att endast ett fåtal verifikationer ska bokföras. Vi kan även ta över kontakten med er redovisningsbyrå om ni önskar. Ni kan även kontakta oss för kostnadsfri vägledning när ni ska deklarera aktieförsäljningen året efter (ett mycket enkelt förfarande).

Försäljningsprocessen

När vi är överens om en köpeskilling så upprättar vi köpeavtal och ändringshandlingar. Startabolag ser till att köparen betalar och undertecknar dokumenten. Startabolag ser även till ändringarna registreras hos Bolagsverket och att bokföringen överlämnas till köparen. Ni i egenskap av säljare följer endast våra instruktioner som i princip innebär att skriva under ett köpeavtal och erhålla köpeskillingen.

Startabolag styr hela processen och ser till att både köpare och säljare uppfyller sina förpliktelser. Detaljerna är alltid viktiga, exempelvis vem som är ansvarig för inlämnade av inkomstdeklarationen, årsredovisning, skattedeklarationer etc. Vi har förmedlat aktiebolag sedan slutet av 90-talet och har endast nöjda kunder.

Likvidation

Likvidation medför kostnader. Dessa kan skilja sig lite åt beroende på om ni vill utföra en normal likvidation (tar ca 8 månader) eller en snabblikvidation. Kontakta oss för offert eller läs mer likvidation.


Ekonomisk och bolagsjuridisk kompetens

Vi har mångårig erfarenhet av bolagsförmedlingar. Vår stora kunddatabas med bolagskunder hjälper oss att snabbt hitta en lämplig och seriös köpare till Ert aktiebolag. Kontakten mellan köpare och säljare sköts av oss.

Vi bistår med juridisk och skatteteknisk rådgivning i samband med er bolagsförsäljning. Vi upprättar överlåtelseavtal och ändringshandlingar samt övervakar hanteringen av ärendet hos Bolagsverket.

Vi kan även stödja med ekonomisk rådgivning samt redovisningshjälp i samband med er bolagsöverlåtelse.

Kontakta oss för att sälja ert aktiebolag

  
 
  
  

Hjälplista inför försäljning av aktiebolag

  • Bokföring och SIE4 filer ska finnas tillgängligt. Bokföringsfilerna får ni från er redovisningsbyrå eller exporteras enkelt från ert bokföringsprogram.
  • Stäng inte ned eventuella företagstjänster (exempelvis bankgiro).
  • Låt eventuell F-skatt och momsregistrering kvarstå.
  • Skattekontots saldo ska stämma med balansräkningen.
  • Säg upp samtliga avtal, försäkringar, kreditkort och betala eventuella leverantörsskulder.
  • Ta fram aktieboken, finns ingen aktiebok så kan vi hjälpa er att rekonstruera dokumentet.
  • Bokför samtliga transaktioner fram till dagens datum och ta fram en uppdaterad balansräkning.