Vad är en likvidation/snabbavveckling?

Likvidation innebär att ert aktiebolag upphör på ett ordnat sätt. Alla tillgångar skiftas ut till bolagets aktieägare och därefter upplöses bolaget. Organisationsnumret upphör att existera. Processen tar dock 8-10 månader eftersom likvidatorn ska kalla på okända borgenärer (så att inga skulder glöms bort).

Vid en snabbavveckling så tar vi över aktiebolaget för att sköta processen i egen regi. Detta innebär att ni som ägare av aktiebolaget får betalt direkt och att ansvaret för bolaget går över till likvidatorn.

Vem blir likvidator?

En likvidator tar över styrelsens ansvar och blir firmatecknare i aktiebolaget. En likvidator ska ha lämpliga kunskaper för uppdraget och ska bifoga en meritlista till Bolagsverket. Per Englund Rydberg är likvidator (jur kand Stockholms universitet, men inrikting insolvens- och bolagsrätt, examenarbete i skatterätt). Till sin hjälp har likvidatorn erfarna ekonomer med många års erfarenhet av redovisning.

Vad kostar en likvidation?

Bolagsverkets avgift för frivillig likvidation är 1 100 kr. Kallelse på okända borgenärer tillkommer och kostar 1 000 kr. Även kostnader för rapportering under likvidationen tillkommer. Upprättande av årsredovisning(-ar) och inkomstdeklaration(-er) samt annan administration behöver ombesörjas, även eventuella skattedeklarationer.

I vårt arvode 9 900 kr ingår allt som nämns ovan. Fördelen med att anlita oss är att ni inte behöver vänta 8-10 månader för att aktiebolagets tillgångar ska skiftas (betalas) ut vid slutredovisningen.

Vad händer när ni anlitar oss?

Vi behöver först en balansräkning för att kunna lämna en offert. Balansräkningen ska vara rensad från inventarier, kundfordringar och leverantörsskulder (vi hjälper er gärna med detta). Även avtal ska vara uppsagda inklusive försäkringar, telefonabonnemang, domäner etc (bankkontot måste dock ligga kvar).

I nästa steg signerar ni ett köpeavtal. Köpeavtalets bilagor kommer att vara balansräkningen, banksaldoutdrag samt eventuellt skattekontoutdrag.

När köpeavtalet är signerat så för vi över köpeskillingen (samma dag under kontorstid). Inom 1-2 dagar anmäler vi Per Englund Rydberg som likvidator till Bolagsverket. Handläggningstiden är för närarande ca 7 arbetsdagar. Samtidigt anmäler vi kallelse på okända borgnärer hos Bolagsverket.

Om inte balansräkningen är helt aktuell så kan vi ibland hjälpa er kostnadsfritt med mindre eftersläpande bokföring. Vi behöver då bolagets SIE-fil (bokföringsfil). Vi kan även lämna offert om det är mer omfattande bokföring som behöver göras.

Övrigt

Det händer att kunder missar att säga upp avtal innan vi köper in aktiebolaget, exempelvis mobilabonnemang, domäner etc. Oftast är det inget större problem för oss att föra över abonnemangen på er privat eller anvisat aktiebolag i efterhand eftersom det kommer att ta 8-10 månader innan likvidationen är klar. Ni behöver självklart ersätta oss om vi får betala fakturor som inte ska existera enligt vår köpeavtal.

Ni får gärna ringa/mejla oss om ni har funderingar. Inledande rådgivning kostar er ingenting.

Läs gärna om vad våra kunder tycker om oss.

Hälsningar jur kand Per Englund Rydberg per@startabolag.com 08 54 54 54 54

Kontakta oss för att snabbavveckla ert aktiebolag

  
 
  
  
  

Hjälplista inför snabbavecklingen av aktiebolag

  • Bokföring och SIE4 filer ska finnas tillgängligt. Bokföringsfilerna får ni från er redovisningsbyrå eller exporteras enkelt från ert bokföringsprogram.
  • Stäng inte ned eventuella företagstjänster (exempelvis bankgiro).
  • Låt eventuell F-skatt och momsregistrering kvarstå.
  • Skattekontots saldo ska stämma med balansräkningen.
  • Säg upp samtliga avtal, försäkringar, kreditkort och betala eventuella leverantörsskulder.
  • Ta fram aktieboken, finns ingen aktiebok så kan vi hjälpa er att rekonstruera dokumentet.
  • Bokför samtliga transaktioner fram till dagens datum och ta fram en uppdaterad balansräkning.