Välkommen till Startabolag

Startabolag AB var inledningsvis (i mitten av 90-talet) inriktad på enklare juridisk rådgivning och redovisningsuppdrag åt privatpersoner och mindre företag. Vid tidpunkten arbetade vi även med konkursutredningar på uppdrag av olika advokatbyråer. Våra kunderna idag består av både mindre företag och några av de största börsbolagen. Vår huvudsakliga verksamhet är aktiebolagsärenden, försäljning av lagerbolag samt likvidationer av aktiebolag. Vi erbjuder även specialistkompetens vid företagsöverlåtelser (upprättande av köpeavtal aktier/inkråmsavtal). Vi upprättar även olika typer av bolagsrättsliga avtal såsom aktieägaravtal.

Delägarskapet inom företaget har sett olika ut genom åren men de två medarbetare som har funnits med hela vägen är Tom Thorén och Per Englund Rydberg. Vid sidan av dessa två har har verksamheten bedrivits med hjälp av juridikstudenter från Stockholms universitet vilket har visat sig fungera väldigt bra.

Efter mer än 15 års rådgivning inom bolagsfrågor och bolagsbildning har vi på Startabolag förvärvat en gedigen kunskap och erfarenhet inom dessa områden. Fram till idag har vi startat och sålt 9000 aktiebolag.


Här finns vi


Medarbetare

Tom Thorén
Tom

Tom är utbildad högskoleekonom med inriktning på småföretag. Han har fem års erfarenhet som redovisningsekonom men har de senaste 12-13 åren arbetat främst med bolagsfrågor. Tom är kunnig inom bl a firmafrågor.

Tom är uppvuxen i Hässelby men är numera bosatt i Bromma. Fritiden tillbringar han bl a byggandes på sitt fritidshus på Mälaröarna eller i löparspåret. På vintern åker han gärna långfärdsskridskor. Tom har två barn där den ena föddes så sent som i april 2013.

 

Per Englund Rydberg
Per

Per är Jur. kand med inriktning på obestånd och bolagsrätt och har 15 års erfarenhet som rådgivare åt mindre och medelstora företag. Per Englund Rydberg är även likvidator när aktiebolag ska avvecklas hos Bolagsverket.

Per bor i Vasastan. Somrarna tillbringar han i Trosa där en del tid läggs på ett gammalt torp från 1800-talet. Vinterns aktiviteter består av skidåkning med familjen. Per har fyra barn varav ett har flyttat hemifrån. Två av barnen driver egna företag.