Lagerbolag

Hos Startabolag kan du köpa lagerbolag där registrering av F-skatt, moms och arbetsgivare ingår i priset. Vi tillhandahåller färdiga aktiebolag med organisationsnummer för leverans inom en timme (kontorstid). Notera att du erhåller organisationsnumret direkt på skärmen, så fort du har fyllt i efterfrågade uppgifter. Aktiebolagen är också nybildade och har ej bedrivit någon verksamhet. Varje lagerbolag är stiftat med 25 000 kr genom bankintyg.


Beställ här »

Vid beställning upprättar vi samtliga nödvändiga bolagsdokument för registrering hos Bolagsverket. Vi ombesörjer även kontakten med Bolagsverket under hela ärendet och säkerställer att registreringen går snabbt och smidigt. I priset för lagerbolaget ingår också rådgivning rörande ditt beställda aktiebolag såsom firmaförslagstyrelsesammansättningverksamhetsbeskrivning, innehåll i bolagsordning etc.

Att köpa lagerbolag – steg för steg

Köpa lagerbolagNär du ska köpa lagerbolag via oss på Startabolag, så är det enkelt uppdelat i fem steg.

 1. Beställ ditt bolag online på vår hemsida. Du tilldelas ett bolag ur vårt lager och ser direkt ditt organisationsnummer på skärmen.
 2. Vi mejlar eller postar ut dina bolagshandlingar, du väljer alternativ. Vid e-post erhåller du alla bolagshandlingar och bankfullmakt inom en timme. Underteckna och returnera handlingarna till oss med post (eller signera med e-leg).
 3. Med hjälp av den bankfullmakt du erhåller öppnar du ett bankkonto i valfri bank och sätter in aktiekapitalet och får ett bank-/likvidintyg av banken. Du betalar samtidigt vår faktura.
 4. När vi erhållit påskrivna handlingar, bankintyg samt betalning för vår faktura skickar vi ut en generalfullmakt tillsammans med din bolagspärm. I priset ingår även att vi registerar bolaget för F-skatt, moms och arbetsgivare.
 5. Vi hanterar slutligen ditt ärende hos Bolagsverket. När ändringarna är registrerade erhåller du ett ändringsbevis (signerat av Bolagsverket) av oss via mejl.

Beställ här »

Följ ärendet enkelt via hemsidan

Alla som valt att köpa lagerbolag hos oss kan följa sitt ärende via vår hemsida. Vi antecknar alla händelser av vikt i ärendet. Till exempel kan du se när vi skickar bolagspärmen till dig och när Bolagsverket startar ärendet. Du ser också när vi saknar någon handling i ärendet eller om vi har problem med att få igenom firmanamnet.

Vid köp av lagerbolag skall de nya aktieägarna reglera aktiekapitalet genom att inbetala 25 000 kr på ett nytt bankkonto i bolagets namn. Vi kommer att ställa ut en bankfullmakt för detta ändamål. Oftast fungerar det utmärkt med en kopia på fullmakten som mejlas direkt till er bankkontakt. Detta gäller dock inte alltid Handelsbanken som ibland kräver bankfullmakt i original.

Lagerbolag med F-skatt – ingår alltid i ditt köp

F-skatt kan sökas av bolaget så snart du har erhållit generalfullmakten. Registrering av F-skatt, moms och arbetsgivare (Skatte- och avgiftsanmälan) ingår kostnadsfritt vid köp av lagerbolag. Våra lagerbolag har säte utanför storstadsregionerna vilket innebär att Skatteverkets handläggningstid för registrering av F-skatt oftast ligger runt 2 veckor. (Normal handläggningstid för registrering av F-skatt i t ex Stockholm är 4-6 veckor).

Du som lagerbolagsköpare behöver dock inte vänta in skatteverket för att utfärda en fakturor till dina kunder. Det är först när dina kunder ska betala fakturan som ditt aktiebolag ska vara godkänd för F-skatt.

Beställ här »

Pris lagerbolag

Vårt pris är 7 420 kr + moms 1 530 kr inklusive Bolagsverkets avgifter om 3 400 kr.

I priset ingår även registrering av ert nya bolag för F-skatt, moms och arbetsgivare.

Checklista inför beställning

 • Välj firmanamn. Helst två eller flera firmaförslag.
 • Välj räkenskapsår. Välj med fördel ett förlängt räkenskapsår, det första året kan vara upp till 18 månader långt.
 • Välj styrelsefunktionärer. Minst en ledamot och en suppleant. Vid tre eller fler ledamöter krävs ingen suppleant.
 • Besluta om firmateckning. En eller flera personer som ensamma eller tillsammans kan ingå avtal i bolagets namn.

Följande ingår i lagerbolagstjänsten

 • Ändringsanmälan till Bolagsverket
 • Bolagsstämmoprotokoll och bolagsordning
 • Biträde vid registrering av firma (företagsnamn) samt övriga ändringar hos Bolagsverket
 • Fri rådgivning rörande det beställda aktiebolaget
 • Bolagspärm innehållande:
 • Generalfullmakt att företräda aktiebolaget
 • Aktiebok med förteckning över aktieägare
 • Verifikationer avseende bolagets första transaktioner
 • Aktiebrev
 • Bankintyg från bildandet av bolaget