Lagerbolag

Vi tillhandahåller färdiga aktiebolag med organisationsnummer för leverans inom en timme (kontorstid). Notera att ni erhåller organisationsnumret i direkt via skärmen så fort ni har fyllt i efterfrågade uppgifter. Aktiebolagen är nybildade och har ej bedrivit någon verksamhet. Varje lagerbolag är stiftat med 50 000 kr i kontanter, bankintyg bifogas i den bolagspärm ni erhåller.

Vid beställning upprättar vi samtliga nödvändiga bolagsdokument för registrering hos Bolagsverket. Vi ombesörjer kontakten med Bolagsverket under hela ärendet och säkerställer att registreringen går snabbt och smidigt. I priset för lagerbolaget ingår även rådgivning rörande ert beställda aktiebolag såsom firmaförslag, styrelsesammansättning, verksamhetsbeskrivning, innehåll i bolagsordning etc.

Samtliga lagerbolagsköpare kan följa sitt ärende via vår hemsida. Vi antecknar alla händelser av vikt i ärendet exempelvis när bolagspärmen skickas till kunden, när ärendet startas hos Bolagsverket, om någon handling saknas i ärendet eller om vi har problem med att få igenom firmanamnet.

Vid köp av lagerbolag skall de nya aktieägarna reglera aktiekapitalet genom att inbetala 50 000 kronor på ett nytt bankkonto i bolagets namn. Vi kommer att ställa ut en bankfullmakt för detta ändamål. Oftast fungerar det utmärkt med en kopia på fullmakten som mejlas direkt till er bankkontakt. Detta gäller dock inte alltid Handelsbanken som ibland kräver bankfullmakt i original.

Registrering av F-skatt – ingår alltid

F-skatt kan sökas av bolaget så snart ni har erhållit generalfullmakten. Registrering av F-skatt, moms och arbetsgivare (Skatte- och avgiftsanmälan) ingår kostnadsfritt vid köp av lagerbolag. Våra lagerbolag har säte utanför storstadsregionerna vilket innebär att Skatteverkets handläggningstid för registrering av F-skatt oftast ligger runt 2 veckor. (Normal handläggningstid för registrering av F-skatt i t ex Stockholm är 4-6 veckor).

Ni som lagerbolagsköpare behöver dock inte vänta in skatteverket för att utfärda en fakturor till era kunder. Det är först när era kunder ska betala fakturan som ert aktiebolag ska vara godkänd för F-skatt.

Pris lagerbolag

Vårt pris är 7 320 kr + moms 1 580 kr inklusive Bolagsverkets avgifter om 3 100 kr.

I priset ingår även registrering av ert nya bolag för F-skatt, moms och arbetsgivare.

Checklista inför beställning

  • Välj firmanamn. Helst två eller flera firmaförslag.
  • Välj räkenskapsår. Välj med fördel ett förlängt räkenskapsår, det första året kan vara upp till 18 månader långt.
  • Välj styrelsefunktionärer. Minst en ledamot och en suppleant. Vid tre eller fler ledamöter krävs ingen suppleant.
  • Besluta om firmateckning. En eller flera personer som ensamma eller tillsammans kan ingå avtal i bolagets namn.