Avveckla aktiebolag snabbt och enkelt

Likvidera aktiebolag

Sälj ditt aktiebolag till oss. Undvik likvidationskostnader - avveckla aktiebolag (AB) och erhåll hela bolagets egna kapital. Med att sälja ert bolag menar vi att vi avvecklar ert engagemang i aktiebolaget och tar över allt ansvar.

Vi köper in ert bolag direkt och ni erhåller köpeskillingen samma dag. Om ni har SEB erhåller ni köpeskillingen på minuten. Köpeskillingen för aktierna är bolagets tillgångar minus skulder. Samtliga kostnader för överlåtelsen bekostar Startabolag AB. Ni som säljare ska ta fram en uppdaterad balansräkning samt saldobesked från bolagets konto. Det är balansräkningen som ligger till grund för vilket pris ni som säljare får för aktierna. Detta förutsätter dock att aktiebolaget ni ska avveckla är välskött och utan anmärkningar. Vi köper in aktiebolaget direkt från er.

Snabbavveckling av aktiebolag – processen

Vi snabbavvecklar ert engagemang i bolaget. Vi köper in ert aktiebolag för att i nästa steg sälja vidare till våra kunder. Det fungerar på samma sätt som en snabbavveckling med den viktiga skillnaden att ni undviker kostnader.

Startabolag sköter all administration med Bolagsverket, upprättar avtal samt ser till att ni får betalt.

Vid en försäljning/snabbavveckling av ert aktiebolag ska ert aktiebolag vara rensat från inventarier, kundfordringar och liknande. Det kan däremot finnas kvar skulder till redovisning- eller revisionsbyrå samt skatte- och momsfordringar/skulder. Tänk på att samtliga transaktioner ska vara bokförda.

Startabolag kan ibland hjälpa er med eftersläpande bokföring kostnadsfritt. Detta förutsätter att endast ett fåtal verifikationer ska bokföras. Vi kan även ta över kontakten med er redovisningsbyrå om ni önskar. Ni kan även kontakta oss för kostnadsfri vägledning när ni ska deklarera aktieförsäljningen året efter (ett mycket enkelt förfarande).

Försäljningsprocessen när du ska avveckla aktiebolag

När vi är överens om en köpeskilling så upprättar vi köpeavtal och ändringshandlingar. Startabolag ser även till ändringarna registreras hos Bolagsverket och att avgiften blir betald. Ni i egenskap av säljare följer endast våra instruktioner, som i princip innebär att skriva under ett köpeavtal och erhålla köpeskillingen. Processen när du ska avveckla aktiebolag går snabbast och enklast med BankID, men vi hjälper självklart samtliga kunder.

Startabolag styr hela processen och lämnar klara och tydliga instruktioner till er som säljare av aktiebolaget. Detaljerna är alltid viktiga, exempelvis vem som är ansvarig för inlämnade av inkomstdeklarationen, årsredovisning, skattedeklarationer etc. Vi har förmedlat aktiebolag sedan slutet av 90-talet och har endast nöjda kunder.

Ekonomisk och bolagsjuridisk kompetens

Vi har mångårig erfarenhet av att arbeta med bolagsjuridik och förmedlingar av aktiebolag. Vår kunddatabas med bolagskunder hjälper oss att snabbt hitta en lämplig och seriös köpare till Ert aktiebolag. Kontakten mellan köpare och säljare sköter vi.

  1. Vi bistår med juridisk och skatteteknisk rådgivning i samband med er bolagsförsäljning.
  2. Startabolag upprättar också överlåtelseavtal och ändringshandlingar samt övervakar hanteringen av ärendet hos Bolagsverket.
  3. Vi kan även stödja med ekonomisk rådgivning samt redovisningshjälp i samband med er bolagsöverlåtelse.

Läs gärna om vad våra kunder tycker om oss.

Hälsningar Jur. kand. Per Englund Rydberg

Telnr 08 54 54 54 54 Mobil 070 765 50 48 (per@startabolag.com)


Kontakta oss för att sälja ert aktiebolag

  
 
  
  
  

Checklista inför köpet av ert aktiebolag

  • Bokför samtliga transaktioner fram till dagens datum och ta fram en uppdaterad balansräkning
  • Bokföring och SIE4 filer ska finnas tillgängligt. Bokföringsfilerna får ni från er redovisningsbyrå eller exporteras enkelt från ert bokföringsprogram.
  • Skattekontots saldo ska stämma med balansräkningen.
  • Säg upp samtliga avtal, försäkringar, kreditkort och betala eventuella leverantörsskulder.
  • Ta fram aktieboken, finns ingen aktiebok så kan vi hjälpa er att rekonstruera dokumentet.