28 november ska riksdagen fatta beslut


Per Englund Rydberg
Publicerat 11/5/2019 i Aktiebolag

Regeringens proposition sänkt kapitalkrav

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen med förslag om att det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag ska sänkas från 50 000 kr till 25 000 kr. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

En del remissinstanser har dock varit negativt inställda. Kritiken har bl.a handlat om att aktiebolaget blir kontrollbalanspliktigt direkt vid en kostnad på över 12 500 kr vid starten av verksamheten, dvs mer än halva det egna kapitalet (= registrerade kapitalet vid tidpunkten) är då förbrukat.

Även om företaget får intäkter vid ett senare tillfälle kan det personliga ansvaret aktualiseras för styrelsen flera år senare. Med nuvarande praxis kan vi endast gissa följderna blir. Att aktiebolagslagen föreskriver att en kontrollbalansräkning ska upprättas "genast" när styrelsen har "skäl att anta" att det egna kapitalet understiger det registrerade aktiekapitalet kan verka flummigt men jag gissar att "genast" betyder ca 3 veckor i ett "vanligt" företag

Vi får se. Den 28 november äger även debatt rum i riksdagen. Ärendet kan följas via länken nedan

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/lagre-kapitalkrav-for-privata-aktiebolag_H701CU5

 

Med vänlig hälsning Per Englund Rydberg per@startabolag 08 54 54 54 54

 

Välkommen till Startabolags blogg!

Här presenteras nyheter som rör företagande, lagändringar, skatteregler, allmänna tips mm.

Bloggen uppdateras av Per Englund Rydberg och Tom Thorén. Mycket nöje!