Aktiebolag Hembud


Per Englund Rydberg
Publicerat 11/16/2017 i Bolagsregler

När ni köperett lagerbolag av Startabolag så lägger vi alltid in en hembudsklausul som standard i bolagsordningen. Vad betyder hembud? Det är en mycket smart konstruktion... Läs mer

Revisorns avgång i aktiebolag


Per Englund Rydberg
Publicerat 4/21/2016 i Bolagsregler

Om revisorn ska avgå så var ute i god tid. Registreringen ska vara verkställd före räkenskapsårets utgång. Handläggningstiden hos Bolagsverket är nu... Läs mer

Använd ej standardmall för aktieägaravtal


Per Englund Rydberg
Publicerat 9/29/2015 i Bolagsregler

Aktieägaravtal mall Detta är oftast ingen bra idé tycker vi på Startabolag. Aktieägaravtalet ska upprättas med utgångspunkt från aktiebolagets verksamhet... Läs mer

Avveckling/förmedling av ert aktiebolag


Per Englund Rydberg
Publicerat 9/25/2015 i Bolagsregler

Avveckling aktiebolag Vid avveckling av aktiebolag så kräver in en del handlingar, balansräkning, saldobesked från bank och i förekommande fall utdrag från... Läs mer

Aktieägaravtal är viktigt


Per Englund Rydberg
Publicerat 9/24/2015 i Bolagsregler

Att upprätta ett aktieägaravtal är mycket viktigt för delägarna i ett aktiebolag. En minoritetsägare har mycket lite att säga till om utan ett... Läs mer

Välkommen till Startabolags blogg!

Här presenteras nyheter som rör företagande, lagändringar, skatteregler, allmänna tips mm.

Bloggen uppdateras av Per Englund Rydberg och Tom Thorén. Mycket nöje!