Aktieägaravtal


Per Englund Rydberg
Publicerat 8/24/2023 i Aktiebolag

Hej

Ni kanske redan har ordnat med ett aktieägaravtal i så fall bortse från denna information.

 

Ett aktieägaravtal fyller flera funktioner. Exempelvis att skydda minoritetsägarna mot godtycklig behandling men även hjälp för att styra upp företagets organisation etc


En speciell omständighet där ett aktieägaravtal är mycket viktigt är vid likvidation. En ägare med mer än 50% av rösterna kan kräva att företaget likvideras (om denna ägare har exakt 50% av rösterna så sker en lottning om företaget ska få leva vidare). Utgår ifrån att ägarna inte vill lotta om företagets framtid.


Ett aktieägaravtal kan vara mycket omfattande och komplext. Nedan är områden som vi fokuserar på i avtalet.


1. Hur ska företaget finansieras (även inkomstfördelning och värdering av aktierna)

2. Beslutsfattande (avseende både styrelse och ägare)

3. Dödsfall, skilsmässor, sjukdom (vid dödsfall uppstår ofta likviditetsproblem som kan lösas med försäkringar)

4. Förbud mot konkurrerande verksamhet


Hör av er om ni önskar mer information.

Hälsningar Jur. kand. Per  Englund Rydberg
Telnr 08 54 54 54 54 Mobil 070 765 50 48
www.startabolag.com (organisationsnummer till lagerbolag direkt, dygnet runt)

 

Välkommen till Startabolags blogg!

Här presenteras nyheter som rör företagande, lagändringar, skatteregler, allmänna tips mm.

Bloggen uppdateras av Per Englund Rydberg och Tom Thorén. Mycket nöje!