Viktig information när ni ska likvidera aktiebolag


Per Englund Rydberg
Publicerat 8/26/2019 i Aktiebolag

Likvidera aktiebolag - problem

Om ni vill lägga ned ert aktiebolag genom frivillig likvidation och skifta ut tillgångarna så fort som möjligt till en så låg kostnad som möjligt så ska ni läsa följande råd.

 Om bolaget är försenad med senast årsredovisningen så kan processen fördyras enormt. Samma sak gäller om det finns likvidationsgrund p.g.a. obehörig styrelse, exempelvis att en funktionär har avgått från styrelsen och att den kvarvarande styrelsen är obehörig. En annan orsak som kan fördyra processen är om det egna kapital är förbrukat (kontrollbalanspliktigt). Om någon av nämnda omständigheter föreligger så kan endast en advokat utses till likvidator.

Det är egentligen endast försenad årsredovisning som inte går att reparera (vilket dessutom kan utgöra bokföringsbrott). Likvidationsgrund för obehörig styrelse går lätt att ordna genom att hålla en extra bolagsstämma och se till att styrelsen inte längre är obehörig. Om det egna kapitalet är förbrukat under innevarande räkenskapsår kan en insättning från aktieägaren verkställas för att snygga till balansräkning. Vill gärna att ni kontaktar oss om ni har dessa problem med ert aktiebolag så kanske vi kan dra ned kostnaderna för er vilket i slutändan leder till mera pengar som skiftas ut till ägarna/er.

Advokatkostnader 30 000 kr för en enkel utskiftning i aktiebolag som endast innehåller likvida medel är inte ovanligt.

En likvidator som ej är advokat kanske hade debiterat 8 000-10 000 kr för exakt samma uppdrag. Till advokatens försvar bör nämnas att hans assistent fick skicka ut flera brev till ett par ägare som inte hörde av sig direkt J. Det blev dock inte så mycket kvar att dela ut till ägarna.

Det finns även ett sätt att helt undvika avvecklingskostnader. Mer om detta kan ni läsa på vår hemsida och mer utförligt i bloggen framöver

Per Englund Rydberg Jur. kand. 08 54 54 54 54/efter kontorstid 0707655048

 

Välkommen till Startabolags blogg!

Här presenteras nyheter som rör företagande, lagändringar, skatteregler, allmänna tips mm.

Bloggen uppdateras av Per Englund Rydberg och Tom Thorén. Mycket nöje!