Aktieägaravtal är viktigt


Per Englund Rydberg
Publicerat 9/24/2015 i Bolagsregler

Att upprätta ett aktieägaravtal är mycket viktigt för delägarna i ett aktiebolag.
En minoritetsägare har mycket lite att säga till om utan ett aktieägaravtal. Avtalen brukar ibland även kallas kompanjonsavtal eller konsortialavtal.

När vi säljer våra lagerbolag så rekommenderar vi alltid parterna att upprätta ett aktieägaravtal. Utan ett korrekt upprättat aktieägaravtal så finns i princip inget bra skydd mot konflikter som kan uppstå mellan delägarna i aktiebolaget. Minoritetsskyddet i aktiebolagslagen är i princip tandlöst och en hembudsklausul i bolagsordning som hindrar aktier från att permanent övergå till en ej tidigare ägare hjälper inte heller. I verkligheten så hotas ofta bolagets hela existens av en konflikt när en delägare startar konkurrerande verksamhet och tar med sig kunderna. Detta undviks med nämnda avtal. Sanktionerna i avtalet ska vara så tuffa att ingen part vågar chansa och på så sätt tvingas att förhandla. Det finns även en annan infallsvinkel där styrelsen kan bli skadeståndsskyldig mot bolaget genom att bryta mot sin lojalitetsplikt (ofta sitter delägarna i styrelsen). Aktieägaravtalen innehåller även en del fallgropar dvs det kan var lätt att bli vilseledd av avtalstexten. Återkommer inom kort med mer information om hur man ska undvika att skriva på ett undermåligt avtal samt vilka krav man ska kunna ställa på sin jurist/advokat när aktieägaravtalen upprättas.

Läs mer

http://www.startabolag.com/aktieagaravtal

Hälsningar Jur. kand. Per Englund Rydberg 08 54 54 54 54 per@startabolag.com

 

Välkommen till Startabolags blogg!

Här presenteras nyheter som rör företagande, lagändringar, skatteregler, allmänna tips mm.

Bloggen uppdateras av Per Englund Rydberg och Tom Thorén. Mycket nöje!