Aktiebolag Hembud


Per Englund Rydberg
Publicerat 11/16/2017 i Bolagsregler

När ni köper ett  lagerbolag av Startabolag så lägger vi alltid in en hembudsklausul som standard i bolagsordningen. Vad betyder hembud?

Det är en mycket smart konstruktion som låser in aktierna i bolaget.  En ägare får i och för sig sälja aktierna till  utomstående men aktierna kan fångas tillbaka.

Historien bakom hembudsklausulen är lite omtumlande. Under många år så formulerades hembudsklausulen som "har aktie "sålts" till en person som inte tidigare är ägare i bolaget.... detta öppnade upp för gåvor av aktier och detta godkändes till och med av Högsta domstolen. En person kunde först ge bort en aktie i gåva och därefter sälja aktier för att undvika hembudet. Idag är vi dock smartare. Hembudsklausulen har idag följande lydelse;

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genomskriftlig anmälan hos bolagets styrelse

:-)

 Hälsningar Per Englund Rydberg 08 54 54 54 54 per@startabolag.com

 

Välkommen till Startabolags blogg!

Här presenteras nyheter som rör företagande, lagändringar, skatteregler, allmänna tips mm.

Bloggen uppdateras av Per Englund Rydberg och Tom Thorén. Mycket nöje!