Använd ej standardmall för aktieägaravtal


Per Englund Rydberg
Publicerat 9/29/2015 i Bolagsregler

Aktieägaravtal mall

Detta är oftast ingen bra idé tycker vi på Startabolag. Aktieägaravtalet ska upprättas med utgångspunkt från aktiebolagets verksamhet och framtida behov. Aktieägaravtalet ska även anpassas till delägarnas individuella förutsättningar. Ett exempel på en bestämmelse där aktieägaravtalet bör anpassas till varje unik situation är beslutsfattande. Att kräva att samtliga delägare är överens om samtliga viktiga beslut som ska fattas kan ofta hämma företagets utveckling. Aktieägaravtalet (mallarna) brukar räkna upp omständigheter som är av ”principiellt viktig karaktär”. En lösning är att mjuka upp bestämmelsen så att visa beslut kan fattas med enkel majoritet. Vid en framtida tvist kan denna bestämmelse användas av domstol/skiljenämnd som tolkningsunderlag innan ett avgörande dvs om någon part har brutit mot aktieägaravtalet (dvs utformningen av bestämmelsen är mycket viktig). Återkommer inom kort med ytterligare information om vilka bestämmelser som bör vara individuellt utformade.

Läs mer här

http://www.startabolag.com/aktieagaravtal

Hälsningar Jur. kand. Per Englund Rydberg 08 54 54 54 54 per@startabolag.com

 

Välkommen till Startabolags blogg!

Här presenteras nyheter som rör företagande, lagändringar, skatteregler, allmänna tips mm.

Bloggen uppdateras av Per Englund Rydberg och Tom Thorén. Mycket nöje!