Avveckling/förmedling av ert aktiebolag


Per Englund Rydberg
Publicerat 9/25/2015 i Bolagsregler

Avveckling aktiebolag 

Vid avveckling av aktiebolag så kräver in en del handlingar, balansräkning, saldobesked från bank och i förekommande fall utdrag från skattekontot och aktiebok. Om det är så att det finns administrativa brister i ert aktiebolag så kan vi hjälpa er. Det kanske är bokföring som släpar efter, bolaget kanske saknar en aktiebok (vilket kan medföra straffansvar). Många av bristerna kanske stressar er men ofta är det lätt att ordna till era aktiebolag. Läs mer här http://www.startabolag.com/avveckla-bolag

 

Välkommen till Startabolags blogg!

Här presenteras nyheter som rör företagande, lagändringar, skatteregler, allmänna tips mm.

Bloggen uppdateras av Per Englund Rydberg och Tom Thorén. Mycket nöje!