Räkenskapsår 0701-0630


Per Englund Rydberg
Publicerat 1/26/2012 i Bolagsverket

Innebär att ni kan välja att stänga bolaget/upprätta årsredovisning per 2012-06-30 eller 2013-06-30. Det senare innebär att årsredovisningen ska vara bolagsverket tillhanda senast sista jan 2014, ev skatt på bolagsvinsten ska erläggas i mars 2015. Ni kan även ändra räkenskapsår till jan-dec om ni känner för det, beslut ska fattas det häråret. Det låter väl bekvämt.

 

Välkommen till Startabolags blogg!

Här presenteras nyheter som rör företagande, lagändringar, skatteregler, allmänna tips mm.

Bloggen uppdateras av Per Englund Rydberg och Tom Thorén. Mycket nöje!