Datainspektionen


Per Englund Rydberg
Publicerat 8/23/2017 i Övrigt

Senaste 25 maj ska samtliga företag ändra sina hemsidor (utgår ifrån att nästan samtliga företag behandlar personuppgifter). Datainspektionen har tagit fram vägledning (se nedan). Det räcker inte längre att exempelvis kunden kryssar i en ruta och godkänner att personuppgifter behandlas. Det är omfattande förändringar som genomförs, sanktionsavgifter, skydd för personlig integritet etc

http://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/

 

Välkommen till Startabolags blogg!

Här presenteras nyheter som rör företagande, lagändringar, skatteregler, allmänna tips mm.

Bloggen uppdateras av Per Englund Rydberg och Tom Thorén. Mycket nöje!