Ej skattebrott i filial


Per Englund Rydberg
Publicerat 11/27/2017 i Skatteregler

Se hur lustigt det kan bli

Svea hovrätt har i dom den 10 november 2017 (mål nr B 8934-16) funnit att om bokföringsskyldighet följer av filiallagen (1992:160) och inte av bokföringslagen (1999:1078) går det inte att döma till ansvar för försvårande av skattekontroll. Detta eftersom hovrätten anser att det saknas uttryckligt lagstöd för att bokföringsskyldighet som grundas på filiallagen omfattas av bestämmelsen i skattebrottslagen (1971:69).

http://www.dagensjuridik.se/2017/11/bokforingsskyldighet-enligt-filiallagen-omfattas-inte-av-skattebrottslagen-skatteverket

Nu har lagstiftaren täppt till hålet. Dessutom blev aldrig filialer någon framgång i Sverige (som i Norge). Våra utländska kunder startar nästa alltid ett svensk dotterbolag. Det finns 100 tals fördelar. Hör av er om ni vill veta mer.

 Hälsningar Per Englund Rydberg per@startabolag.com 08 54 54 54 54

 

 

 

Välkommen till Startabolags blogg!

Här presenteras nyheter som rör företagande, lagändringar, skatteregler, allmänna tips mm.

Bloggen uppdateras av Per Englund Rydberg och Tom Thorén. Mycket nöje!