Representationsavdrag farväl


Per Englund Rydberg
Publicerat 8/23/2017 i Skatteregler

Tänk på att avdrag för representation inte tillåts längre. Se nedan om vilken moms som kan lyftas. I praktiken innebär detta att det är billigare att bjuda kunder på alkohol än mat vilket kan tyckas konstigt (momssatsen är högre). Det går fortfarande att bjuda kunder på fika för max 60 kr. En matig smörgås går nog att dra av som fika J

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/moms/kopavarorochtjanster/representation.4.15532c7b1442f256baec84b.html#!/2017

 

Välkommen till Startabolags blogg!

Här presenteras nyheter som rör företagande, lagändringar, skatteregler, allmänna tips mm.

Bloggen uppdateras av Per Englund Rydberg och Tom Thorén. Mycket nöje!