Att köpa lagerbolag – steg för steg

Bolagsparm
 • Beställ Ert bolag online på vår hemsida. Ni tilldelas ett bolag ur vårt lager och ser direkt Ert organisationsnummer på skärmen.
 • Vi mejlar eller postar ut era bolagshandlingar, ni väljer alternativ. Vid e-post erhåller Ni alla bolagshandlingar och bankfullmakt inom en timme. Underteckna och returnera handlingarna till oss med post (eller signera med e-leg).
 • Med hjälp av den bankfullmakt ni erhåller öppnar ni ett bankkonto i valfri bank och sätter in aktiekapitalet och får ett bank-/likvidintyg av banken. Ni betalar samtidigt vår faktura.
 • När vi erhållit påskrivna handlingar, bankintyg samt betalning för vår faktura skickar vi ut en generalfullmakt tillsammans med Er bolagspärm. I priset ingår även att vi registerar bolaget för F-skatt, moms och arbetsgivare.
 • Vi hanterar Ert ärende hos Bolagsverket. När ändringarna är registrerade erhåller ni ett ändringsbevis (signerat av Bolagsverket) av oss via mejl.

Följande ingår i lagerbolagstjänsten

 • Ändringsanmälan till Bolagsverket
 • Bolagsstämmoprotokoll och bolagsordning
 • Biträde vid registrering av firma (företagsnamn) samt övriga ändringar hos Bolagsverket
 • Fri rådgivning rörande det beställda aktiebolaget
 • Bolagspärm innehållande:
 • Generalfullmakt att företräda aktiebolaget
 • Aktiebok med förteckning över aktieägare
 • Verifikationer avseende bolagets första transaktioner
 • Aktiebrev
 • Bankintyg från bildandet av bolaget