Om bolagets verksamhet

Flera mynt

Föremålet för bolagets verksamhet ska anges till sin art, bransch eller varuslag. Beskrivningen av bolagets verksamhet bör utformas så tydligt som möjligt för att olika intressenter inte ska kunna missförstå vilken verksamhet bolaget ska ägna sig åt. Bolagets firma (företagsnamn) skyddas inom den eller de branscher som anges i verksamhets-beskrivningen.

Verksamheten måste vara tydlig och inte för allmänt hållen. Det räcker exempelvis inte med att skriva att bolaget ska bedriva personaluthyrning eller försäljning. Om man istället preciserar till försäljning av livsmedel eller personaluthyrning inom byggentreprenad kan verksamhetsbeskrivningen godkännas av Bolagsverket. För förvaltande verksamhet kan exempelvis anges att bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast och lös egendom.