Bolagsärenden

Att göra ändringar i ert företag är enkelt. Informera oss om vilket företag det gäller och vilka ändringar som ska genomföras så sätter vi igång. Våra tjänster omfattar samtliga typer av bolagsrelaterade ärenden. Vi agerar som ombud för ert företag vilket innebär att vi företräder ert företag och kommunicerar direkt med Bolagsverket.

Nyregistrering

Startabolag hjälper er att nyregistrera aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och ekonomiska föreningar. Handläggningen tar längre tid om ert föreslagna företagsnamn inte fungerar. Prova gärna ert företagsnamn här. Observera att det kan finnas andra hinder.

Kapitaländringar

Startabolag erbjuder hjälp vid samtliga former av kapitaländringar i aktiebolag. Ni kanske vill sätta ned kapitalet, nyemittera aktier etc. Ni som har aktiebolag med 50.000 kr i aktiekapital kan nu sätta ned kapitalet till 25.000 kr. Handläggningstiden hos Bolagsverket varierar, se här.

Detta förfarande bör i de flesta fall inte längre vara intressant ur skattehänseende. Se följande ställningstagande från skatteverket. Vi sköter all papperexercis till ett fast pris på 2 400 kr + moms, avgifter till Bolagsverket tillkommer.


Ärenden hos Finansinspektionen

Vi handlägger även ärenden hos Finansinspektionen avseende tillstånd som betalningsinstitut. Den som omsätter ett lägre belopp än 3 milj euro/mån kan ansöka om att undantas från tillståndsplikt och kallas för registrerad betaltjänstleverantör.

I samband med nya EU-regler har det blivit mer komplicerat att ansöka om tillstånd men vi hjälper er. En av våra klienter var bland de första i landet med att få tillstånd som betaltjänstleverantör efter att de nya EU reglerna införlivades i svensk rätt (2010).

Bolag i utlandet

Vi kan hjälpa er med bolag i ett antal länder inom EU. Vi avråder dock våra kunder från att etablera företag i utlandet med filial i Sverige om verksamheten ska bedrivas i Sverige och ägarna är bosatta här. Kontakta oss för offert.