Om bolagets firma

Aktiebolagets firma (företagsnamn) gör det möjligt att särskilja företaget från andra bolag, enskilda firmor och varumärken. Namnet är bolagets sätt att synas utåt och ska underlätta för bl a kunder och leverantörer att hitta ert företag. Det enklaste sättet att skydda sitt namn är registrering av firma. Det kan löna sig att lägga lite extra tid och energi på att hitta ett bra företagsnamn. Ni kan testa ert tänkta företagsnamn här.

Bolagsverkets praxis vad gäller företagsnamn kan te sig en aning komplicerade. Vi sammanfattar nedan några enkla regler att tänka på vid val av firma.

Ett bolags firma kan bestå av olika kombinationer:

  • Fantasiord – t.ex. Groliana AB
  • Fantasiord med verksamhetsord – t.ex. Groliana Plåtslageri AB
  • Ortsnamn och verksamhetsord – t.ex. Pajala Pizzeria AB
  • Efternamn och verksamhetsord – t.ex. Gunnarssons Fotvård AB
  • Inte utläsbara bokstavskombinationer och verksamhetsord – t.ex. FXM Lokalvård AB
  • Inte utläsbara bokstavskombinationer och ortsnamn – t.ex. PB Piteå AB

Bifirma

En bifirma är inte ett självständigt bolag utan ett extra företagsnamn för en del av aktiebolagets verksamhet (del av verksamhetsbeskrivningen i bolagsordningen). Exempelvis om bolagets verksamhet är försäljning av koppar och zink, kan bifirmans verksamhet avse den delen av verksamheten som avser försäljning av zink. Styrelsen beslutar om bifirma. Bifirman ska inte nämnas i bolagsordningen. Orden ”aktiebolag”, ”bolag”, ”privat”, ”publikt” eller förkortningen ”AB” får inte tas in i bifirman.


Firman kan inte registreras om

  • Firman saknar särskiljningsförmåga. En firma saknar särskiljningsförmåga om den endast består av ett geografiskt begrepp (Sundsvall AB), ett efternamn (Jonsson AB), en inte utläsbar bokstavskombination (RTS AB) eller om firman är direkt beskrivande för verksamheten (Redovisning & Revision AB).
  • Firman är förväxlingsbar med annans firma eller varumärke. För detta krävs dels att firman liknar annans firma eller varumärke och dels att branschlikhet föreligger. Detta betyder att två liknande firmor kan finnas registrerade så länge de verkar inom två olika branscher.
  • Firman är vilseledande i förhållande till verksamheten (Bengtsson Konfektion AB och verksamheten är webdesign).
  • Firman är identisk med annan firma i samma register.