Vanliga frågor och svar

När kan man börja använda sitt bolag?

När vi har erhållit undertecknade bolagshandlingar samt bankintyg om 25 000 kr översändes generalfullmakt som ger rätt att företräda bolaget. Om man är skyndsam går hela proceduren att slutföra på en dag. Generalfullmakten används i avvaktan på att Bolagsverket registrerar ändringen.

När ska aktiekapitalet regleras?

Aktiekapitalet betalas direkt. Genom att sätta in 25 000 kr på ett nytt konto i bolagets namn regleras aktiekapitalet. Ett bankintyg eller likvidintyg med bolagets namn och organisationsnummer visar att kapitalet är insatt. Vi bifogar ett likvidintyg med de bolagshandlingar som vi skickar ut, banken kan använda sig av detta eller upprätta ett eget bankintyg.

Vilka räkenskapsår kan man välja på?

Vi tillhandahåller aktiebolag med fyra olika räkenskapsår. Perioderna är; 1 jan – 31 dec, 1 maj – 30 apr, 1 juli – 30 juni samt 1 sep – 31 aug. Tänk på att möjligheten finns att ha ett första förlängt räkenskapsår som är max 18 månader långt. Köper du exempelvis ett aktiebolag den 1 jan kan du välja ett räkenskapsår som sträcker sig till den 30 juni nästföljande år.

Var kan företaget ha sitt säte?

Bolagets säte måste vara i Sverige och anges alltid med en kommun med tillhörande län. Bolagets postadress kan vara utanför Sverige.

Vilka förbehåll finns i bolagsordningen?

Det finns tre olika förbehåll som man kan göra i bolagsordningen – hembudsförbehåll, förköpsförbehåll och samtyckesförbehåll. Vi har hembudsförbehåll som standard i våra bolagsordningar. De olika förbehållen är ett bra komplement till aktieägaravtal som man alltid bör ha om man är fler än en ägare i bolaget. Vi kan hjälpa dig med aktieägaravtal.

Vad är avdragsgillt i lagerbolagspriset?

Bolagsverkets registreringsavgift 1 900 kr och vår nybildningskostnad 250 kr + moms är inte avdragsgill. Resterande del av fakturan är avdragsgill i ert nyköpta bolag.

Kan ett aktiebolag förvärvas genom apport?

Vi erbjuder möjligheten att förvärva lagerbolag genom apport. Som dokumentation kräver vi förutom värderingsintyg även revisorns skriftliga redogörelse för apportegendomen. Ange vid beställning om ni önskar förvärva lagerbolag genom apport. Vi debiterar extra för denna tjänst.

Vad är skillnaden mellan att köpa ett lagerbolag och att nyregistrera ett bolag?

Vid köp av ett lagerbolag tillhandahålls bolagets organisationsnummer per omgående och så snart generalfullmakt har utfärdats har styrelsen oinskränkt rätt att företräda bolaget. Vid nyregistrering ges tillgång till organisationsnumret först när bolaget är registrerat hos Bolagsverket. Handläggningstiden hos Bolagsverket är ca 1-4 veckor från det att bolagshandlingarna har inkommit. Uppstår namnhinder försenas ärendet ytterligare.


Om du har frågor

Ring oss gärna på tel. 08-54 54 54 54 eller använd vår chat där du kan kommunicera med oss under kontorstid. Du kan även skicka frågor till oss under fliken Kontakta oss.

Två eller flera aktieägare?

Då kan det vara läge att upprätta ett aktieägaravtal. Vi har standardiserade avtal som anpassas till er situation.

Vid köp av lagerbolag erbjuder vi dessa avtal för endast 3 900 kr + moms. En timmes möte med vår bolagsjurist för att diskutera och utforma avtalet ingår i priset.